MTC2017

10Feb 2017

1)Mewujudkan peruntukan khas bagi penggerak-penggerak PCZ ke luar cawangan yang menjadi tenaga kerja PERUBATAN. – Mohd Taha Ariff bin Isa Ali,Tahun 5 Farmasi 2)Memupuk rasa seronok bersama PERUBATAN Cawangan Zagazig. – Liyana binti Rosli, Tahun 5 Perubatan 3)Mengawal harga sewa rumah melalui penetapan nilai maksimum mengikut kampung siswa (Kamsis). – Noor Liyana binti Mohd Isa, […]

04Feb 2017

Merujuk Bab Ke-4, Fasal 25, Perkara 2 (b) dalam Perlembagaan PERUBATAN, berkaitan notis Mesyuarat Tahunan Cawangan (MTC): “Notis mengenai segala urusan mesyuarat yang akan dibincangkan semasa Mesyuarat Tahunan Cawangan hendaklah dimaklumkan oleh Setiausaha PERUBATAN Cawangan kepada ahli sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tarikh diadakan mesyuarat. Notis tersebut hendaklah dilampirkan dengan laporan tahunan Ahli Jawatankuasa Tertinggi […]